Adress:
Södra Förstadsgatan 44
211 43 Malmö
ÖPPET VARJE DAG

Öppettider:
Mån-tors: 07:30-20:00
Fre: 07:30-17:30
Lör-sön: 08:30-16:00

Tandinfektion

En tandinfektion gör ibland väldigt ont men kan även vara helt smärtfri. Om man haft en tandinfektion en längre tid kan den sprida sig i käkbenet och leda till svullnad i tandköttet omkring tanden eller i värsta fall i kind och ner mot halsen.

En tandinfektion börjar ofta med ett kariesangrepp (hål) där bakterierna har löst upp tandens mineraler. Allt eftersom hålet växer börjar det närma sig pulpan, vilket är tandens inre del där nerver och blodkärl finns (se bild). När hålet blir så stort att bakterierna kan ta sig in i pulpan så får man en tandinfektion, vilket leder till att tanden dör och man måste då rotfylla eller ta bort tanden. Detta kan även ske av trauma, dvs om man slår i tanden någonstans så att den av slaget ”dör” och blir infekterad.

Symtom vid tandinfektion

Den vänstra bilden visar den första fasen av en tandinfektion där bakterierna precis tagit sig in i pulpan. Bilden till höger illustrerar det senare stadiet då tanden dött och infektionen spridit sig till käkbenet.

En tandinfektion har ofta flera stadier som ofta skiljer lite i symtom. För att göra det enkelt delar vi upp det i två stadier, det första när tandinfektionen precis börjat och tanden ännu inte dött, och det andra stadiet när tanden är helt död. Symtom vid det första stadiet av tandinfektion är ofta kraftig smärta som inte kan lokaliseras till en specifik tand. Man känner att det gör ont på höger eller vänster sida men ibland kan det till och med vara svårt att skilja överkäke från underkäke. Denna värk är mycket intensiv och ibland hjälper inte ens värktabletter. Den förvärras av värme, ex varm dryck, och ibland lindrar kyla (kall dryck). Tanden brukar i detta stadie inte vara öm vid belastning, ex vid tuggning. Görs en rotfyllning i detta stadium så har den bäst prognos. Under detta stadium fortsätter tandinfektionen ner i roten och tar successivt död på tanden. Pulpan och rotkanalen tas helt över av bakterier som nu är skyddade i tanden (inga blodkärl finns som kan leda dit immunförsvarsceller) och man får en tandinfektion som även sprider sig till käkbenet som omger tandens rot. Detta kan man se som det andra stadiet. Värken förvärras inte längre vid värme (ex intag av varm dryck) men man kan ibland känna isningar/ilningar vid intag av kall dryck.

Värken är inte lika intensiv och är mer dov. Tanden blir öm vid beröring och tuggning och man kan tydligt känna vilken tand som är infekterad. Efter det andra stadiet kan infektionen ibland fortsätta att sprida sig till omkringliggande vävnader, ex kind, läppar och även munbotten och hals. Känner man att munbotten börjar svullna upp eller att halsen blir så svullen att andningen blir ansträngd är det viktigt att man söker akut sjukvård och ringer 112. Mer om tandinfektioner kan du läsa på sidan om rotfyllning.

En person som använder tandtråd

Behandling av tandinfektion

Det finns endast två behandlingsalternativ när man fått en tandinfektion. Det första alternativet är rotfyllning, vilket alltid är det primära alternativet om kostnaden accepteras av patienten och förutsatt att tanden är tillräckligt hel för att man ska kunna göra en rotfyllning. Det andra alternativet är extraktion, dvs tandutdragning.

Tandinfektion och antibiotika

Tidigare var det så att man vid en tandinfektion alltid fick antibiotika. Idag är rekommendationerna annorlunda och man är väldigt restriktiv när det kommer till förskrivning av antibiotika. Detta beror främst på resistensrisken. Om för mycket antibiotika skrivs ut finns risk att bakterier skapar ett försvar mot antibiotikan vilket resulterar i att antibiotikan inte ger effekt mot dessa bakterier (de blir resistenta) och man har då inget effektivt behandlingsalternativ vid allvarligare infektioner. Enligt de nationella rekommendationerna bör antibiotika endast ges vid allmänpåverkan (feber, sjukdomskänsla) samt vid tecken på infektionsspridning (svullnader, gapsvårigheter, svullna lymfkörtlar).