Adress:
Södra Förstadsgatan 44
211 43 Malmö
ÖPPET VARJE DAG

Öppettider:
Mån-tors: 07:30-20:00
Fre: 07:30-17:30
Lör-sön: 08:30-16:00

Tandbrygga (tandbro)

Behöver du en tandbrygga? Har du dragit ut en tand nyligen eller för länge sedan? Har du en tandlucka som du stör dig på? Har du tandlossning och tänder som är/börjar bli lösa? Känner du att du inte kan tugga lika bra som förr? Då kan en tandbrygga (tandbro) vara något för dig.

Gör en tandbrygga (tandbro) – ersätt skadade tänder/luckor!

En lång tandbro (tandbrygga) som nästan omfattar en hel käke.
En lång tandbro (tandbrygga) som nästan omfattar en hel käke. Trots att skelettet eller kärnan av denna tandbro/tandbrygga är i metall kan man inte se det.

Har man en tandlucka så står man ofta och väljer mellan tandbro (tandbrygga) eller ett tandimplantat. Finns tänder på båda sidor om luckan kan vilket som fungera. Finns däremot endast tänder på ena sidan så är tandimplantat enda lösningen till fastsittande tänder. Mer om skillnader mellan tandimplantat och tandbrygga/tandbro kan du läsa längre ner på sidan. En tandbrygga kan även vara lämpligt när tänder blivit slitna ex pga gnissling eller lösa pga tandlossning (parodontit).

Vad är en tandbrygga?

En tandbrygga (eller tandbro som det mer korrekt kallas) är en konstruktion som görs av tandtekniker för att ersätta eller fästa ihop tänder. På bilderna som finns på denna sida kan man se hur en tandbro kan se ut. Behandlingen görs på så sätt

att man slipar de tänder (ca 1-2 mm slipas från samtliga sidor och tuggyta) som ska involveras i tandbron och skapar plats för att kunna fästa den. Kvar blir en

Illustration på en tandbrygga
Tandbrygga är ett ypperligt sätt att fylla ut en tandlucka. På detta sätt använder man två egna tänder för att sätta fast den i.

kärna av tänderna, som kommer att fungera som bropelare, som den ena bilden illustrerar. När tandteknikern har gjort färdigt en tandbrygga provas den i munnen och om den passar så ”klistrar” man fast den, eller cementerar som det kallas på tandläkarspråk.

Fördelar och nackdelar med tandbrygga?

När man funderar på att göra en tandbrygga (tandbro) gäller det att väga fördelar mot nackdelar för att se om det är lämpligt med en tandbrygga eller om det kan finnas ett annat alternativ som är bättre. Det viktiga är att tänka på att valet är ditt och inte tandläkarens. Hen ska hjälpa dig i ditt val genom information och rekommendera den behandling hen anser är bäst lämpad i ditt fall. Det tandläkaren tittar på är bland annat storleken på luckan som ska ersättas, relationer mellan överkäke och underkäke, samt i vilket skick tänderna är som bron ska fästas på. Om man t.ex. har en liten lucka där en tand dragits ut och tänderna på vardera sida om luckan är helt intakta (friska, inga fyllningar, kronor eller hål) eller om luckan är för lång (fler än två tänder bredvid varandra som saknas) brukar vi försöka avråda från tandbrygga och istället föreslå tandimplantat som det primära alternativet förutsatt att det finns tillräckligt med käkben för tandimplantat.

Hållbarhetsmässigt är de båda alternativen annars likvärdiga vid optimala förhållanden. Är det fler än två tänder som saknas bredvid varandra finns det risk för frakturer av en tandbrygga eftersom påfrestningen blir för hög. Om tänderna som bron ska fästas i har stift i roten är rotfyllda eller väldigt slitna kan de bli den svaga länken i en tandbrygga eftersom de då blir sköra och kan orsaka komplikationer i framtiden.

Pris på en tandbrygga?

Priset för en tandbrygga kan variera kraftigt. Faktorer som påverkar priset är antal involverade tänder, material, ingående karensbelopp (försäkringskassan), diagnos (vid kosmetisk tandvård ersätter ej försäkringskasssan något) samt estetiska krav. Grundpriset börjar från 6000 kr per stödtand och 3000 per hängande tand i bron. Prisexempel: Saknar man en tand och vill ersätta den med en tandbro som fästs i tänderna på vardera sida om luckan blir grundpriset ca 15000 kr (en hängande tand och två stödtänder), av vilken försäkringskassan ersätter minst 3500 kr vilket resulterar i ett maxpris på ca 11500 kr för dig som patient. Har du mycket höga estetiska krav och önskar en helkeramisk bro tillkommer avgift för tandteknikerkostnad och material. Om du under det senaste året fått övrig tandvård kan det vara så att du har ett högre karensbelopp hos försäkringskassan vilket resulterar i en högre ersättning från dem. Detta kan du även kolla hos oss via telefon.

Tandbrygga – material?

En tandbro kan göras i olika material. Den kan antingen göras helt i metall (mycket ovanligt i Sverige), helt i keramik (helkeramisk bro) eller i metall med porslin utanpå (metallkeramisk bro eller MK-bro). Materialen som används utvecklas ständigt och blir bättre och bättre. De helkeramiska konstruktionerna är generellt modernare än de som görs med metallkärna. Det betyder dock inte att de är bättre. Idag är det betydligt vanligare med keramisk tandbrygga eller tandbro än vad det var för bara ett decennium sedan. Tidigare användes de helkeramiska främst på framtänder pga att de var svagare men mer estetiska. Idag kan de helkeramiska även användas längre bak i munnen där de utsätts för högre tuggkrafter. Däremot finns restriktioner och rekommendationer för de olika materialen beroende på bl.a. hur lång bron blir, hur mycket plats som finns eller om patienten t.ex. gnisslar tänder. Tandläkarens uppgift är att hjälpa patienter med materialval och rekommendera det som passar bäst i det aktuella fallet. Vill du ha mer info kan du alltid kontakta oss för gratis konsultation, så bokar vi en tid då vi undersöker dina käkar och ger dig förslag på behandling och ett (eller ibland flera) kostnadsförslag därtill.

Komplikationer och risker med tandbrygga?

Att göra en tandbrygga (tandbro) går till på så sätt att man slipar runt de tänder som bron ska fästas på. Vid slipningen finns en liten risk (10-15%) att tänderna man slipar på dör (om de inte redan är rotfyllda), vilket kan ge värk och besvär, och leda till att de behöver rotfyllas. Det händer dock sällan men det kan vara bra att tänka på vid val av behandling. En tandbrygga kan även råka ut för frakturer (oftast av porslin) och ibland kan de även lossna. Frakturer försöker man i första hand laga med komposit och om det är väldigt omfattande får man ta bort tandbron och skicka till en tandtekniker för reparation. Lossnar den får man försöka klistra tillbaka den om möjligt. Konsultera gärna oss om du har frågor!