Adress:
Södra Förstadsgatan 44
211 43 Malmö
ÖPPET VARJE DAG

Öppettider:
Mån-tors: 07:30-20:00
Fre: 07:30-17:30
Lör-sön: 08:30-16:00

Ersätta tänder

Saknade tänder kan ersättas med implantat, tandbelastande konstruktioner som broar (bryggor) eller slemhinnebelastande konstruktioner som proteser.

Kronor, fasader och broar

Kronor, fasader och broar är behandlingar som är till för att antingen reparera skadade/nedslitna tänder, ersätta förlorade tänder och/eller återskapa ett fint leende. På skadade tänder som bedöms inte kunna lagas med vanlig fyllning med gott resultat görs ofta kronor. Är tanden rotfylld kan man behöva göra ett stift som förankras i roten och hjälper till att bygga upp tanden innan man kan göra en krona.

Skillnaden mellan tandkrona och fasad är egentligen inte stor. En krona omsluter hela tanden och kan göras på vilken tand som helst och har ofta en stark kärna av metall eller hård porslin och en utsida av mer estetisk porslin, medan en fasad är en konstruktion av enbart estetisk porslin som endast sätts på utsidan av en framtand för estetikens skull. Ibland har man inga skador på tänderna men är inte nöjd med utseendet på dem eller mellanrummet mellan dem och vissa tycker att framtänderna är för korta/långa eller vridna/sneda och önskar justera detta. Då kan det vara ett bra alternativ med fasader eller ev kronor beroende på omfattningen av justeringen.

En bro är egentligen sammansatta kronor som förankras i befintliga tänder och är främst till för att ersätta saknade tänder eller för att stabilisera ett bett. För patienter med tandlossning kan tänderna efter en tid börja bli lite lösa och rörliga. Beroende på mängden ben kvar kring tanden kan en bro vara ett bra alternativ för att stabilisera tänderna vilket leder till att tänderna och tandköttet svarar bättre på tandlossningsbehandlingen och man får ofta en bättre läkning än vad man hade fått utan bron. Självklart beror utfallet ändå mest på patienten och hens munhygien.

Proteser

Proteser finns i två varianter. Dels finns helproteser som görs i en tandlös käke (nedre bilden) samt även delproteser (övre bilden) som görs till en käke med flertal tandförluster men som har tänder kvar som kan användas som stöd. Dessa alternativ är billigare än broar men blir sällan lika bra. För många patienter är de dock tillräckligt bra. De får den återställning av funktion och estetik som de behöver. Har man däremot höga förväntningar på funktion och estetik så bör man välja ett annat alternativ. Priset för en hel- eller delprotes brukar hamna på mellan 6000-8000 SEK. Konsultera tandläkaren för att få en bedömning samt ett kostnadsförslag.

Estetik

När protetisk behandling utförs är det viktigt att dessa konstruktioner blir så fina som möjligt. Med fina menas inte så vita och raka som möjligt utan konstruktionerna ska passa in på ett sådant sätt att ingen utomstående ska kunna se att tanden/tänderna är konstgjorda. Det är det som estetiken syftar till. Kronan, bron eller protesen ska passa in i bettet och med övriga ansiktet så att det ser harmoniskt ut. Vi ställer idag höga krav på de tandtekniker som vi samarbetar med för att resultatet ska bli så bra som möjligt för dig som patient!