Adress:
Södra Förstadsgatan 44
211 43 Malmö
ÖPPET VARJE DAG

Öppettider:
Mån-tors: 07:30-20:00
Fre: 07:30-17:30
Lör-sön: 08:30-16:00

Permanent tandfyllning med olika material

När man ska göra en tandfyllning använder man olika material som komposit och amalgam. Nedan kan du läsa mer om de olika materialen och vad de innebär.

Tandfyllning med komposit

Bilden visar en tands olika delar samt benämningen på dessa.
Bilden visar en tands olika delar samt benämningen på dessa.

En skada på en tand lagas oftast med hjälp av vanlig fyllning eller tandfyllning. Skadan kan vara ett hål, en fraktur (sprucken tand) eller en slitskada i tandkronan (ex tandborstskada). Idag används komposit (plast) som primärt val för permanent tandfyllning eller lagning. Kompositen som används inom tandvården för tandfyllning är tandfärgad av estetiska skäl så att fyllningarna inte syns, vilket speciellt är viktigt vid tandfyllningar eller lagningar i framtänder. Kompositerna kom på 50-60-talet men pga brister med materialet och fastsättning till tänder var det inte förrän på 70-80-talet som de började användas mer frekvent.

Då var det enda användningsområdet just framtänder eftersom de då var för svaga för att kunna klara av de tuggkrafter som uppstår längre in i munnen. Det dröjde ända till slutet på 90-talet innan kompositerna blev tillräckligt starka så de kunde börja användas på kindtänder. Idag är komposit det bästa permanenta tandfyllningsmaterialet vi har. De största fördelarna jämfört med amalgam är att kompositen är tandfärgad och kan bindas (klistras) till tänderna. Eftersom amalgam inte kan bindas till tänder är man tvungen att borra bort mer av tanden för att amalgamfyllningen ska hållas kvar på plats. Av den anledningen är en kompositfyllning mycket skonsammare mot tänderna.

Tandfyllning med amalgam

Amalgam är ett fyllningsmaterial, en legering, som huvudsakligen består av kvicksilver, silver, tenn och koppar. Innan kompositen var det (och är fortfarande i vissa delar av världen) det vanligaste tandfyllningsmaterialet, främst i kindtänder. Det är ett billigt och mycket starkt material (starkare än komposit) som är relativt enkelt att arbeta med. De största nackdelarna med amalgam är dels att man även måste ta bort frisk tandsubstans innan tandfyllning kan göras och dels dess innehåll av kvicksilver. Anledningen till att amalgam sedan 2009 är förbjudet att användas i Sverige är just pga kvicksilvret. Amalgamet stod för en stor del av kvicksilverutsläppen i naturen.

Ska man byta ut amalgamfyllningar mot plast (komposit)?

Idag har många har fortfarande amalgamfyllningar kvar i tänderna. Ofta får vi frågan om man bör byta ut amalgamfyllningar. Svaret är nej, de amalgamfyllningar som sitter och har suttit länge bör inte tas bort eftersom tänderna kan försvagas ytterligare när man avlägsnar gamla fyllningar. Detta gäller självklart så länge fyllningarna är bra och intakta. Om fyllningen är sprucken eller av annan orsak inte anses vara tät rekommenderar vi att man ersätter den. Detta kommer tandläkaren informera om vid undersökningen.

Temporär tandfyllning

Det finns ett flertal temporära fyllningsmaterial som inte är lika starka och motståndskraftiga som komposit, och som oftast används i hål/skador som man vill täcka tillfälligt inför permanent behandling. Oftast används dessa vid akutbehandlingar då man sällan har tillräckligt med tid att laga en tand permanent eller när patienten ska komma åter inom några veckor. Temporära fyllningsmaterial finns att köpa på apoteket om man någon gång skulle råka ut för en tandfraktur och vill täcka den tills man kommer till tandläkaren.