Adress:
Södra Förstadsgatan 44
211 43 Malmö
ÖPPET VARJE DAG

Öppettider:
Mån-tors: 07:30-20:00
Fre: 07:30-17:30
Lör-sön: 08:30-16:00

Folktandvården

Folktandvården är landstingsägda tandvårdskliniker som erbjuder både allmän- och specialisttandvård. Både barn och vuxna är listade men generellt är en stor del av patienterna barn, medan den absoluta majoriteten av privata tandläkarkliniker har få barn i relation till antal vuxna patienter.

Folktandvården Skåne och privattandläkare – vad är skillnaderna?

Tandspecialist sitter med en patient
Folktandvården Skånes priser är ofta något lägre än hos privattandläkare. En stor fördel som privattandläkare är friheten att kunna välja de material och utrustning man vill.

I övrigt gäller samma regler för tandvård på folktandvården och privatklinik, dvs barn har fri tandvård fram till året man fyller 21 år (åldersgränsen är högre i vissa landsting) samt försäkringskassans ersättningssystem gäller oavsett klinik. Det finns dock några fler punkter där skillnader finns. En punkt gäller inköp och tandtekniker. Eftersom folktandvården är statliga instanser måste upphandling ske gällande inköp av maskiner, instrument, material och andra varor, samt även gällande teknikerlaboratorium. Detta innebär att man som tandläkare kanske inte alltid arbetar med det instrument eller material som man tycker är bäst, utan blir tvungen att arbeta med det som är upphandlat. Detsamma gäller tekniker. Man har ofta ett samarbete med en specifik tekniker och om hen efter upphandling inte skriver avtal med folktandvården kan man inte fortsätta samarbetet. Ett bra samarbete med en tandtekniker är mycket viktigt för kvalitetens skull. Konstruktioner som görs (ex tandbroar eller proteser) blir mycket bättre vid ett bra samarbete. Som en privat tandläkarklinik anser vi på Malmö Tandläkarcenter att just friheten att kunna arbeta med vad och vem man vill är mycket viktig för kvalitetens skull, och inte bara välja sådant som varit billigast vid en upphandling.

Det är just därför som våra priser (endast gällande vissa behandlingar) är något högre än folktandvårdens. Vi väljer de material och de tekniker som vi vill arbeta med vilket ofta leder till att vi har högre omkostnader. Det är värt de extra kronorna för att kunna köpa material och göra konstruktioner av bättre kvalitet än vad vi hade kunnat göra med billigare varianter! Självklart betyder det inte dyrast alltid är bäst men inom tandvården är ofta bra material och tekniker något dyrare. Vi får ofta höra, av patienter, att man får vänta länge innan man får en tid på folktandvården. Så är det inte hos oss! Vi arbetar och planerar tandläkarnas tidböcker så att det alltid ska finnas lediga tider när olyckan är framme!

Folktandvården Skåne

Folktandvården SkåneFolktandvården skåne logotyp styrs av Region Skåne och har många kliniker spridda runt om i hela Skåne. Folktandvården består av både allmänna kliniker och specialistkliniker.